Strojní výroba
a montáže

Arcus
Triumphalis

Provádíme komplexní montáže potrubí a potrubních systémů. Montáže a rekonstrukce kotlů a kotelen včetně uvedení díla do provozu. Výrobu tlakových zařízení (ekonomizéry, přehřívače páry, tlakové nádoby atd.). Výrobu ocelových konstrukcí a zámečnickou výrobu.

Při vykonávání funkce generálního dodavatele stavby většinu prací zajišťujeme vlastními pracovníky  - podíl subdodavatelských firem je minimální.

 

25 let
zkušeností

Know-how
v oboru

Důraz
na jakost

Technologická
kázeň

Kompletní
dokumentace

Zkušenosti
s náročnými
projekty