Strojní montáže

Provádíme komplexní dodávky, montáže a rekonstrukce potrubí a potrubních systémů.
Montáže kotlů a kotelen včetně uvedení díla do provozu. 


Součástí realizace díla, uvedení do provozu a jeho předání je zejména: 

Celý proces montáže je projektově veden a pečlivě monitorován. Zvláštní důraz je kladen na svařovací procesy, jejich jakost, kvalitu, dodržování postupů a provádění kontrol.
 

Certifikace a oprávnění